LỄ BỔ NHIỆM NHÂN SỰ QUẢN LÝ - TRƯỜNG MẦM NON QT KINDY GARDEN MONTESSORI - CƠ SỞ QUANG TRUNG, GÒ VẤP

Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori, Campus Quang Trung đã tổ chức buổi lễ bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm vị trí Tổ trường chuyên môn và cô Hồ Nguyễn Thanh Loan đảm nhiệm vị trí Tổ phó chuyên môn.

Ngày 27/10/2020 tại Phòng Đào tạo, Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori, Campus Quang Trung đã tổ chức buổi lễ bổ nhiệm cô Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhiệm vị trí Tổ trường chuyên môn và cô Hồ Nguyễn Thanh Loan đảm nhiệm vị trí Tổ phó chuyên môn.

Tham dự lễ bổ nhiệm, có sự hiện diện của:

- Ông Bùi Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori

- Cô Nguyễn Thị Huỳnh Trâm – Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori

- Cô Lưu Hoàng Thuỳ Giang - Hiệu trưởng HT Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori

Cùng sự góp mặt của toàn thể CB. CNB Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori campus Quang Trung.

 

Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận chức danh Tổ trưởng - Trường Mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori

Chủ tịch HĐQT và GĐ Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Tổ trường chuyên môn và hoa chúc mừng cho cô Nguyễn Thị Bích Ngọc

Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận chức danh Tổ trưởng - Trường Mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori

Cô Lưu Hoàng Thuỳ Giang - Hiệu trưởng HT Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori trao quyết định bổ nhiệm Tổ phó chuyên môn và hoa chúc mừng cho cô Hồ Nguyễn Thanh Loan

Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận chức danh Tổ trưởng - Trường Mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu trong Lễ bổ nhiệm

Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận chức danh Tổ trưởng - Trường Mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori

Cô Hồ Nguyễn Thanh Loan phát biểu trong Lễ bổ nhiệm

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc và Cô Hồ Nguyễn Thanh Loan đã gắn bó từ ngày đầu với Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori và đã dành toàn bộ năng lực, tâm huyết của mình cống hiến vì sự phát triển của trường. Tại buổi lễ, các cô quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và đặc biệt là mục tiêu đưa Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori trở thành trường mầm non tốt nhất ở Việt Nam. 

Bùi Thanh Sơn trao giấy chứng nhận chức danh Tổ trưởng - Trường Mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori

Việc bổ nhiệm này nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong kỷ nguyên giáo dục khai phóng đầy thách thức của Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori. Trách nhiệm to lớn đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo của Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kindy Garden Montessori là dẫn dắt toàn thể đội ngũ nhân viên đi đúng mục tiêu đề ra là chăm sóc và dạy trẻ -  thế hệ tương lai của đất nước với chất lượng tốt nhất.