Dạy con sự tự tế có khó không?

Sự tử tế là điều quan trọng mà các bậc cha mẹ nên dạy con đầu tiên trong cuộc sống, lúc con trẻ vẫn còn chưa đủ nhận thức và đang trong quá trình học hỏi, phát triển, hoàn thiện những kỹ năng đầu đời của mình. Giai đoạn dạy trẻ con dễ nhất là khi chúng còn bé thơ, các bậc cha mẹ hãy lưu tâm nhé

Sự tử tế là điều được bàn đến nhiều gần đây sau khi dư luận xã hội dậy sóng với những hành vi không tử tế. Nhiều ví dụ đau lòng diễn ra hàng ngày. Có những câu chuyên giết người dã man ở ngay trong những mối quan hệ thân thuộc, cha con, anh em, chồng vợ… Hơn bao giờ, chúng ta cần cứu lấy sự tử tế trong mỗi người, nuôi dưỡng nó, lan tỏa nó. Và quan trọng nhất là dạy con chúng ta, thế hệ tương lai, thành người tử tế. Làm sao để con chúng ta sống tử tế? Có lẽ đây là một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng cũng xin đưa ra bàn với quý cha mẹ một vài ý tưởng:

Con trẻ cần được người lớn giải thích đâu là hành vi tử tế, đâu là hành vi xấu.

Trẻ biết giới hạn những hành vi được làm và không được làm, tốt và xấu… từ đó trẻ sẽ biết và làm những điều trẻ cho là đúng, là tốt, là đẹp.

Người lớn cần biết xin lỗi nếu mình trót có hành vi không tử tế trước mặt con.

Điều này sẽ giúp trẻ tôn trọng người lớn, hiểu được rằng giữa nói và làm cần thống nhất nhưng không dễ dàng, vì ai cũng có thể phạm lỗi. Trẻ sẽ nhận ra: biết sửa lỗi và cố gắng sống tử tế hơn mỗi ngày là điều cần thiết.

Sống tử tế không hề là một việc dễ dàng nếu con ngưòi còn đề cao lợi ích cá nhân. Để “thành nhân” chính là biết sống vì người khác.

Giúp trẻ hiểu ý nghĩa của việc sống tử tể đối với trẻ và với mọi người xung quanh

Dạy con sự tự tế có khó không?

Trẻ cần hiểu mỗi hành vi tử tế làm nở hoa trong tâm hồn mỗi người và giúpcuộc sống trở nên đáng sống hơn.Với những ví dụ thực tế như con ngã,bạn nâng con đứng dậy; con khó khăn bạn giúp đỡ; con buồn bạn lắng nghe… Khi đó, con hạnh phúc và người giúp con còn vui hơn vì thấy mình có ích. Người cho đi bao giờ cũng hạnh phúc hơn người nhận.

Sự tử tế được trao truyền từ chính những hành vi tử tể xung quanh trẻ

Cha mẹ, ông bà, bạn bè, hàng xóm, thầy cô giáo… mọi người mà trẻ tiếp xúc sẽ ảnh hưởng lên trẻ. Nếu trẻ được đối xử tử tế, trẻ được thấy cách hành xử tử tế, sẽ học đưọc cách đối xửtử tế với mọi người. Môi trường sống; môi trường xã hội mà đứa trẻ được “tắm” trong đó rất quan trọng đối với sự hình thành những tính cách trong con người trẻ.

Sự tử tế cần dạy từ khi trẻ còn đang tượng hình trong bụng mẹ 

Người Việt Nam có câu “Con vào dạ, mạ đi tu”. Tu ở đây là tu tâm, dưỡng tính. Người mẹ nghĩ và làm những việc tốt, việc thiện lành, đứa con trong bụng sẽ được nuôi dưõng bằng thức ăn tinh thân “tử tế” từ đó.