Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trong 5 năm tới, Hệ thống Trường Mầm non quốc tế KINDY GARDEN MONTESSORI sẽ không ngừng đầu tư, mở rộng quy mô thành hệ thống trường mầm non quốc tế ở TP.HCM tiên phong áp dụng phương pháp giáo dục sớm Montessori.

Bên cạnh đó, KINDY GARDEN MONTESSORI còn được định hướng phát triển thành Trung tâm đào tạo giáo viên Montessori chuẩn quốc tế, nơi triển khai áp dụng phương pháp giáo dục Montessori một cách bài bản và chuẩn mực.

SỨ MỆNH

Hệ thống trường mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori ra đời với sứ mệnh mang đến cho trẻ em Việt Nam môi trường học tập hiện đại, tiên tiến theo phương pháp giáo dục sớm Montessori - nơi tài năng của trẻ được khai mở và phát triển.