Ban cố vấn

Bui Thanh Son

Mr. BÙI THANH SƠN

Sáng lập và điều hành Hệ thống Trường MNQT Kindy Garden Montessori

Nền tảng học vấn:

- Kỹ sư Dầu khí - Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Cử nhân Khoa học - Đại học Sư Phạm TP. HCM

- Thành viên Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI

“Trong tất cả những gì bạn tích luỹ, hãy tích luỹ sự hiểu biết” – Forbes


Luu Hoang Thuy Giang

Ms. LƯU HOÀNG THÙY GIANG

Tổng Hiệu trưởng - Hệ thống Trường MNQT Kindy Garden Montessori

Nền tảng học vấn:

- Cử nhân Khoa học - Đại học Sư Phạm TP. HCM

- Chứng chỉ Quản lý Giáo dục - Đại học Sư Phạm TP. HCM

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Đại học Quốc tế Hồng Bàng

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI - Hoa Kỳ

- Thành viên Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI

"Giáo dục đối với trẻ nhỏ không nhắm tới việc chuẩn bị cho trẻ tới trường, mà chuẩn bị cho cuộc đời."

"The education of even a small child, therefore, does not aim at preparing him for school, but for life." - Maria Montessori

 
NGUYỄN THỊ HUỲNH TR M

Ms. NGUYỄN THỊ HUỲNH TRÂM

Giám đốc Chuyên môn - Hệ thống Trường MNQT Kindy Garden Montessori

Nền tảng học vấn:

- Cử nhân Tiếng Anh Thương mại – Đại học Tôn Đức Thắng

- Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Đại học Mở TP. HCM

- Cử nhân Khoa học - Đại học Sư Phạm Hà Nội

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI - Hoa Kỳ

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Viện Helia - Hàn Quốc

- Thành viên Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI

“The greatest sign of success for a teacher... is to be able to say, The children are now working as if I did not exist"

 
Ngo thi thao

Ms. NGÔ THỊ THẢO

Hiệu trưởng Cơ sở Cityland

Nền tảng học vấn:

- Cử nhân Giáo dục Mầm non - Đại học Sư Phạm TP. HCM

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Viện Helia - Hàn Quốc

- Chứng chỉ Quản lý Giáo dục - Đại học Sư Phạm TP. HCM

"Hãy cho trẻ thấy LÀM như thế nào và ĐỪNG nói gì cả. Nếu bạn nói với trẻ, trẻ sẽ nhìn môi bạn chuyển động. Nếu bạn chỉ cho trẻ thấy, trẻ sẽ muốn tự làm

 
Nguyen thi bich ngoc

Ms. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Tổ trưởng Tổ chuyên môn – Cơ sở Quang Trung

Nền tảng học vấn:

- Cử nhân Giáo dục Mầm non - Đại Học Sư Phạm Hà Nội

- Chứng chỉ Quản lý Giáo dục - Đại Học Sư Phạm TP. HCM

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Viện Giáo Dục Sớm Sài Gòn

“Free the child’s potential, and you will transform hin into the world – Maria Montessori”

 
Ngo thi thanh loan

Ms. HỒ NGUYỄN THANH LOAN

Tổ phó Tổ chuyên môn – Cơ sở Quang Trung

Nền tảng học vấn:

- Cử nhân Giáo dục Mầm non - Đại Học Sư Phạm TP. HCM

- Chứng chỉ Quản lý Giáo dục - Đại Học Sư Phạm TP. HCM

- Chứng chỉ PP Giáo dục Montessori - Viện Giáo Dục Sớm Sài Gòn

‘’ What comes from the heart goes to the heart’’