fbpx

Học phí

BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2019-2020 / SCHOOL FEE 2019-2020

(Áp dụng từ ngày 12/07/2019/Effective from 12/Jul/2019)

I. HỌC PHÍ / TUITION FEES (Đơn vị: VNĐ)

 

Khối lớp / Grades

Học phần

3 tháng

Học phần

6 tháng

(giảm 4% HP)

Học phần

12 tháng

(giảm 8% HP)

Học phí: Nursery 0-3 tuổi 18.000.000 34.560.000 66.240.000
Học phí: Preschool 3-6 tuổi 22.500.000 43.200.000 82.800.000
Dịch vụ chăm sóc & bán trú 80,000 đồng/ngày 5.280.000 10.560.000 21.120.000

Các học phần của năm học:

  • Học phần hè: Tháng 6,7,8
  • Học phần 1:   Tháng 9, 10 & 11.
  • Học phần 2:   Tháng 12, 1 & 2.
  • Học phần 3:   Tháng 3, 4 & 5.

Lưu ý: Thu học phí theo học phần và thời hạn đóng tối thiểu là 15 ngày trước học phần tiếp theo.

 II. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC / OTHER FEES (Đơn vị: VNĐ)

Ghi danh Cơ sở vật chất (năm) Đồng phục

(6 bộ)

Balo (chiếc) Combo Kits (Mền – gối – nệm – túi đựng)
1.000.000 5.000.000 1.000.000 150. 000 850.000

– Đồng phục/Uniform: 250.000VNĐ/bộ; Nón/Cap: 60.000 VNĐ

  • CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ / OTHER PROGRAMS & SERVICES

Học phí thứ 7

Khung phí

ngoài giờ

17:30-18:30

Phí ăn chiều

 

 Phí giữ trẻ + ăn (tháng)

 

400.000/ngày 75.000 30.000/ngày 1.400.000

Phí xe bus 2 chiều / Bus fee 2-ways

Type

Loại

Route 1

0-2 Km

Route 2

2.1-3 Km

Route 3

3.1-4 Km

Route 4

4.1-5 Km

Route 5

5.1-6 Km

Rout 6

6.1-8

Route 7

8.1-10 Km

Tháng 1.600.000 2.100.000 2.600.000 3.000.000 3.400.000 3.800.000 4.200.000

Phí xe đưa rước một chiều bằng 60% mức phí xe đưa rước 2 chiều

ƯU ĐẪI / DISCOUNT POLICY

  • Giảm thêm 10% học phí bé thứ 2, 3 (là anh chị em ruột cùng học tại trường và đóng học phí đúng hạn)
  • Chính sách ưu đãi cho anh chị em ruột khi sử dụng dịch vụ xe đưa rước:

– Cùng địa điểm đi và về (2 chiều): giảm 20% mỗi học sinh

– Cùng địa điểm đi và về (1 chiều): giảm 10% mỗi học sinh

Pin It on Pinterest

Share This