Phương Pháp Montessori Là Gì?

Phương pháp giáo dục sớm Montessori, được sáng lập bởi nhà giáo, bác sĩ người Ý Maria Montessori (1870-1952), là một phương pháp giáo dục sớm trẻ em duy nhất trên thế giới học tập thông qua các giáo cụ trực quan, sinh động lấy trẻ là trung tâm và giáo viên đóng vai trò là người quan sát, hướng dẫn.

Với phương châm “lấy trẻ làm trung tâm”, chương trình Montessori tại Kindy Garden Montessori luôn tôn trọng đặc điểm, cá tính của từng trẻ, tạo môi trường cho trẻ phát triển theo khả năng riêng biệt của mình. Giáo viên luôn quan sát, khuyến khích, hướng dẫn trẻ chủ động với môi trường xung quanh, để trẻ phát huy khả năng tự chơi, tự học.

Các lĩnh vực trong phương pháp Montessori: 

Thực hành cuộc sống – Practical Life
Giác quan – Sensorial
Ngôn ngữ – Language
Toán học – Mathematics
Văn hóa  – Culture
Khoa học – Science
Lịch sử – History
Địa lý – Geography
Nghệ thuật – Arts
10. Âm nhạc – Music

phuong pham montessori
Một phần giáo cụ góc Địa Lý trong phương pháp Montessori
Những lợi ích chính của phương pháp Montessori:

Trẻ có khả năng phán đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khả năng tư duy độc lập cao.

Trẻ có khả năng tổng hợp các kiến thức chung, thực hiện tốt vai trò người chủ trì, lãnh đạo.

Trẻ thực hiện thói quen, nề nếp sinh hoạt đúng giờ giấc, trật tự, kỷ luật.

Trẻ có khả năng tập trung cao độ, tư duy nhanh nhậy, đặc biệt có khả năng tư duy toán học tốt.

phuong pháp mentessori
Trẻ hoạt động với giáo cụ Thực hành cuộc sống
Trẻ luôn say mê, hứng thú đối với công việc. Trẻ biết tự lên kế hoạch và tự thực hiện công việc theo kế hoạch của mình.